Stay connected
Trending News
26 sep 2023
Katedra tefsira

Kazivanje o Šuajbu a.s.

Šuajb a.s. se u Kur'anu spominje nekoliko puta i to u sljedećih pet sura: El-A'raf, Hud, El-Hidžr, Eš-Šu'ara’ i suri El-‘Ankebut. Kada se govori o Šuajbu i njegovom narodu uvijek se uz to kazivanje spominju i drugi poslanici: Nuh, Hud, Salih i najčešće Lut, čije…

Katedra tefsira

O osobinama robova Mislostivog

Kraj sure El-Furkan, Milostivi je ostavio za kazivanjem o svojim robovima. Tu su pobrojana neka svojstva iskrenih Allahovih vjernika, zbog cega ih je On, subhanehu ve teala, nazvao ibadur – rahman i zbog cega im je pripremio džennetske odaje u kojima ce vjecno boraviti. U…

Katedra tefsira

O važnosti porodice

Islam je vjera porodice, pa otuda utvrđuje odgovornost vjernika u njegovoj porodici i njegovu obavezu u njegovom domu. Muslimanski dom je jezgro muslimanske porodice i ćelija iz koje se, zajedno sa drugim ćelijama, sastoji to živo tijelo zvano “islamsko društvo”. Dom je tvrđava ove vjere….