Stay connected
Trending News
19 jun 2024
Katedra tefsira

Kazivanje o Šuajbu a.s.

Šuajb a.s. se u Kur'anu spominje nekoliko puta i to u sljedećih pet sura: El-A'raf, Hud, El-Hidžr, Eš-Šu'ara’ i suri El-‘Ankebut. Kada se govori o Šuajbu i njegovom narodu uvijek se uz to kazivanje spominju i drugi poslanici: Nuh, Hud, Salih i najčešće Lut, čije spominjanje prethodi kazivanju o Šuajbu i stanovnicima Medjena. Zanimljivo kazivanje o Šuajbu a.s. poslušajete u Katedri tefsira. Predavač dr. Džemal Latić

Related posts