Stay connected
Trending News
29 nov 2023
Pokrenimo s(v)e

Bosna kao inspiracija

O ljubavi prema domovini, o tome kako ih je Bosna inspirisala, opokretanju brendova Zvekir i Bosnian Kingdom razgovaramo sa Minelom Jašar-Opardija i Muhamedm Lućžićem.

Minela Jašar Opardija: „Ja svoju ljubav prema domovini iskazujem djelovanjem i ja to volim da vidim. “

Muhamed Lužić: „Domovina je konstantna borba da bismo ovo društvo izveli na pravi put i poboljšali ga u suštini…“

Related posts